Elektronická pošta

VUT mail (nahrazuje studentský i zaměstnanecký fakultní e-mail)

Všem uživatelům na FEKT je k dispozici celoškolský e-mail, který je označován jako VUT mail. VUT mail je hostován v cloudových službách, a i když je na VUT možnost výběru mezi několika cloudovými službami, výchozí a preferovanou volbou na FEKT je směrování VUT mailu do Office 365.

VUT mail poskytuje uživatelům několik e-mailových adres (aliasů) a to dokonce v několika doménách, nicméně vedení FEKT stanovilo jako oficiální výhradně adresy v doméně vut.cz, tj. pouze adresy ve tvaru jmeno@vut.cz. Tvar části jmeno je stanoven podle skupin uživatelů (studenti a zaměstnanci) následovně:

Studenty upozorňujeme, že na oficiální e-mailovou adresu studenta budou doručovány veškeré e-maily týkající se studia na FEKT a zasílány notifikace IS VUT. Dle rozhodnutí vedení FEKT musí studenti při elektronické komunikaci s fakultou používat výhradně tuto adresu.

Pro čtení a odesílání VUT mailu lze používat příslušné webové rozhraní, tzv. webmail (Outlook v případě Office 365 či Gmail při použití Google Apps) nebo je možné nakonfigurovat si přístup ke svému účtu z libovolného e-mailového klienta s podporou protokolu IMAP (vč. mobilních aplikací) a používat tohoto klienta. Oba tyto způsoby lze také samozřejmě kombinovat podle potřeby (např. klienta pro aktivní práci a webmail jako provizorní řešení v situacích, kdy není možné či účelné konfigurovat si klienta).

Parametry nutné pro nastavení e-mailového klienta pro přístup k VUT mailu i další informace najdete v návodu Pošta na Intraportálu VUT (parametry pro Gmail jsou až v dalších dokumentech na Google Sites, na které z tohoto návodu vede odkaz) a případně také v dokumentaci jednotlivých cloudových služeb.

Změnu některých základních nastavení VUT mailu lze provést na Intraportálu VUT volbou položky Nastavení VUT mailu v menu s ikonkou uživatele (na horní liště vpravo, ve tvaru busty, příp. následovaná i jménem uživatele). (Připomínáme ale výše popsané předepsané tvary oficiálních adres, které je třeba vzít na vědomí při případných změnách preferované adresy/aliasu. Měnit toto nastavení proto ve většině případů spíše nedoporučujeme. Pozn.: V dohledné době VUT plně přejde pouze na doménu vut.cz.) Některá další nastavení může být rovněž možné povést také v příslušném webmailu nebo v používaném e-mailovém klientovi.

Pro přihlášení k VUT mailu se používá účet pro cloudové služby (viz návod Účty a hesla).

Zpět na návody OSIS