Účty, hesla a bezpečnost dat

Studentské účty (připravují se změny od 31.7.2021)

Všem studentům je na počátku studia vytvořeno několik uživatelských účtů, které jsou identifikovány přihlašovacím jménem a heslem. Pro všechny účty se používá stejné přihlašovací jméno, které se skládá z písmene x, pěti znaků příjmení (případně doplněných křestním jménem) a rozlišovacích dvou znaků – např. xjmeno13. Všechny účty mají na počátku stejné heslo. Z bezpečnostních důvodů je vhodné toto heslo co nejdříve změnit (některé systémy to přímo vyžadují). Protože se ale jedná o různé účty, změna hesla u jednoho z nich neznamená změnu u ostatních. Jedná se tedy o několik nezávislých účtů, které mají shodné pouze počáteční nastavení hesla.

Studentům FEKT jsou automaticky zřízeny tyto účty:

Počáteční heslo studenti obdrží poštou společně s  Rozhodnutím děkana o přijetí. Studenti, kteří byli přijati ke studiu vícekrát (přihláška na více oborů nebo fakult, studium v minulosti), obdrželi počátečních hesel více. Pro první přihlášení do IS VUT platí kterékoli z nich. Pro fakultní unixový účet bylo použito heslo obdržené společně s prvním rozhodnutím o přijetí. V případě dřívějšího studia může účet již existovat a pak zůstává naposledy nastavené heslo. V případě dřívějšího studia na jiné fakultě než FEKT/FIT je heslo na unixový účet nastaveno jinak a je nutno kontaktovat pověřené pracovníky.

Přístup k akademické počítačové síti je vázán na aktivní studium nebo pracovněprávní vztah k VUT. Po ukončení studia ztrácí student právo přístupu. Studentský účet je automaticky zablokován do 24 hodin po záznamu o ukončení studia v centrálním informačním systému. To znamená, že svá data si musíte zkopírovat včas. Poštu si můžete přesměrovat (nejlépe ve webovém rozhraní), takto přesměrovanou poštu budete dostávat přibližně 90 dnů po ukončení studia. Dočasné odblokování účtu prakticky není možné (automat účet zase rychle zablokuje).

Práva a povinnosti spojená s používáním uživatelských účtů upřesňuje Provozní řád počítačové sítě VUT, který je závazný pro celé VUT.

Doktorandské účty

Studenti doktorského studijního programu mají stejné účty jako ostatní studenti. Navíc mají přístup do IS Apollo, které je součástí IS VUT a pro přihlášení se zde tudíž používá účet v IS VUT.

Doktorandům, kteří v minulosti studovali na FEKT, zůstává jejich studentský účet z dřívějšího studia, ostatním bude účet vytvořen po zápisu do prvního ročníku.

Doktorandům v pracovněprávním vztahu a dále ve výjimečných a odůvodněných případech lze zřídit i zaměstnanecký účet. Zřízení zaměstnaneckého účtu pro doktorandy zajišťuje správce výpočetní techniky ústavu, na kterém doktorand pracuje. Studentský účet zůstane zachován.

Bezpečnost účtů

Účet smí používat výhradně uživatel, kterému byl účet přidělen. Je zakázáno zapůjčovat účty (hesla) a tím umožnit přístup k výpočetním a informačním systémům jiným osobám. Uživatelé jsou navíc povinni nevytvářet příležitosti pro neoprávněné užití – např. volbou snadno uhodnutelného hesla nebo tím, že je neudržují v tajnosti. Heslo by nemělo být:

Změna hesla

Při změnách hesla doporučujeme zkontrolovat rozložení klávesnice (anglická vs. česká), jinak zadané heslo může obsahovat znaky, které později nemusíte být schopni znovu vložit. Obdobně může být vhodné zkontrolovat stav klávesnice (Caps Lock, Num Lock, ...).

Následující pokyny se týkají situace, kdy uživatel zná své stávající heslo a chce si je změnit. V případě zapomenutí hesla postupujte podle pokynů v části Nefunkční heslo níže.

VUTheslo – heslo do IS VUT

VUTheslo si lze změnit po přihlášení do IS VUT volbou VUT heslo na záložce Portál.

Heslo v Unixu (+ k elektronické poště)

Hesla v Unixu se mění příkazem passwd.

Příkaz je nutné zadat na příkazovém řádku, ke kterému se dostanete po přihlášení protokolem SSH (ve Windows lze jako SSH klient použít např. program PuTTY) na příslušný unixový server (u studentů fest.stud.feec.vutbr.cz). Po zadání příkazu passwd budete vyzváni k zadání původního hesla a po úspěšném ověření vás systém vyzve k zadání nového hesla a následně k jeho opakovanému zadání. Při zadávání hesel se nic nezobrazuje (ani hvězdičky za jednotlivé znaky). Po úspěšné změně hesla se nezobrazí žádná zpráva.

Na studentském serveru není z bezpečnostních důvodů dovoleno při změně hesla volit vlastní heslo, ale je nutné vybrat si nové heslo z nabídky vygenerovaných hesel.

Heslo v AD

Heslo v AD je standardně synchronizováno s VUTheslem, viz heslo do IS VUT výše.

Nefunkční heslo

V případě zapomenutého nebo nefunkčního hesla je třeba kontaktovat příslušného správce, který může provést změnu hesla. Heslo bude změněno po prokázání totožnosti (osobní ověření, že žadatel je oprávněným uživatelem účtu). K prokázání totožnosti stačí platný průkaz studenta/zaměstnance, případně jiný úřední doklad s podobenkou držitele a uvedením jména. O nové heslo k emailovému účtu je možné požádat VUT zprávou v IS VUT.

Heslo není zásadně možné změnit na telefonickou žádost a nebo z osobní emailové adresy.

Pověření pracovníci:

Bezpečnost souborů

Vždy je třeba předpokládat, že vaše soubory mohou být čitelné kýmkoliv v síti Internet. Správci systémů vynakládají značné úsilí, aby k tomu nedošlo, ale v otázkách bezpečnosti je nutno předpokládat vždy to nejhorší. Co tedy můžete udělat pro bezpečnost svých dat? Výčet je seřazen od nejúčinnější metody k nejméně účinné:

  1. Neukládejte důvěrné informace v počítači! (Zejména nevhodné je ukládat si zde hesla, PINy, apod.)
  2. Zpracujte důvěrné informace v počítači, ale po skončení je přesuňte na výměnné médium a v počítači je zrušte.
  3. Zašifrujte data programem gpg (GNU Privacy Guard), viz man gpg.
  4. V každém případě nastavte svým souborům taková práva, aby nebyly čitelné pro ostatní uživatele (v Unixu příkazem chmod go= soubor, ve Windows Exploreru pravým tlačítkem Properties -> Security) a udržujte v tajnosti své heslo!

Zpět na návody OSIS