Frequently Asked Questions

 1. Změnil jsem si heslo, ale zapomněl jsem ho
 2. Horde/IMP - Já bych si chtěl změnit heslo na EMAILu, ale nevím jak
 3. Chodí mi dopisy (SPAM) z Ruska nebo Číny a chtěl bych je potlačit
 4. Existuje nějaká možnost jak zjistit velikost volného místa pro danou schránku? Jde mi o předejití situace, kdy se o zaplněné schránce dozvím od ostatních lidí, kteří mě informují o nemožnosti doručit mi přílohu... Zkoušel jsem rozšíření Display Quota do Thunderbirdu, ale IMAP pravdepodobně nezasílá informace o přidělené kvótě...
 5. Omylem jsem si smazal všechny došlé dopisy. Dá se to nějak vrátit zpět?
 6. Do schránky nepřicházejí žadné maily, a tento problém mám již od začátku avšak až teď je pro mě aktuální.
  (Jak změnit přesměrování pošty?)
 7. Stále mi chodí mail s tím, že mám příliš velkou příchozí schránku, již jsem vše smazala, ale mail chodí dál
 8. Jak se dostanu k poště a datům po ukončení studia?
 9. Jak získám software MS pro studenty z programu MSDN AA - Academic Alliance?
 10. IMAP4 - Žádné dopisy ve složce INBOX
 11. Horde/IMP - Při pokusu o odeslání mailu mi to napíše, že jsem neoznačil žádný kontakt jako vlasní. Nevím, co s tím a zpráva odeslat opravdu nejde.
 12. Web - Web stránky jsou v nějakém divném kódu
 13. Web - Nefungují mi studentské Web stránky
 14. Přestalo mi fungovat připojování na některé servery přes putty (nelze se připojit na merlin.fit.vutbr.cz), ale na fakultní web se dostanu
 15. Nemohu najít starou poštu, prý mi byla někam přesunuta
 16. Horde/IMP - Složka "Odoslané" nebyla vytvořena. Toto je hlášení serveru: Can't create mailbox name with 8-bit octet
 17. Nedostávám poštu od některých odesílatelů, prý se jim pošta vrací s chybou. Můžete to spravit?
 18. Mám na vizitce zobrazovanou fakultní emailovou adresu, ale používám cloudový VUT mail. Dá se to změnit?
 19. Do cloudové emailové schránky mi nechodí žádná pošta.
 20. Není zde odpověď na Váš dotaz?

FAQ 1: Změnil jsem si heslo, ale zapomněl jsem ho

Pokud se vám povedlo heslo zapomenout, řiďte se pokyny http://www.feec.vutbr.cz/OSIS/nefunguje_heslo.php - heslo lze administrativně změnit pouze oprávněnému uživateli účtu, je tedy nutné prokázat totožnost, nejlépe průkazem studenta.


FAQ 2: Horde/IMP - Já bych si chtěl změnit heslo na EMAILu, ale nevím jak

Přístup k email.feec.vutbr.cz používá Unix heslo, které máte na příslušném studentském Unix serveru (Fest, případně Eva u studentů FIT).

Přihlaste se pomocí ssh na tento server, z Windows např. programem putty - více v návodech CVT FIT Bezpečné přihlašování. Heslo změňte příkazem passwd - viz http://www.fit.vutbr.cz/CVT/net/ucty.php


FAQ 3: Chodí mi dopisy (SPAM) z Ruska nebo Číny a chtěl bych je potlačit

Pokud chcete automaticky zahazovat nebo ukládat do zvláštní složky dopisy, jejichž předmět je psán v jiných abecedách (ruština, čínština), zkuste použít následující návod.


FAQ 4: Existuje nějaká možnost jak zjistit velikost volného místa pro danou schránku? Jde mi o předejití situace, kdy se o zaplněné schránce dozvím od ostatních lidí, kteří mě informují o nemožnosti doručit mi přílohu... Zkoušel jsem rozšíření Display Quota do Thunderbirdu, ale IMAP pravdepodobně nezasílá informace o přidělené kvótě...

Příchozí schránky nemají limit velikosti. Ta se však periodicky kontroluje a majitel příliš veliké schránky je upozorněn, aby ji omezil.

Pro omezení velikosti nestačí pouze zprávy smazat, je třeba ještě provést tzv. údržbu složky, která ze schránky ty smazané zprávy i fyzicky odstraní.

Ve vašem případě však jde spíše o maximální velikost zprávy. Ta skutečně omezená je, obecně platí, že mailem není vhodné posílat zprávy větší než 5MB.

Pokud chcete poslat větší přílohu, lze ji z webového rozhraní nechat uloženou na serveru a poslat v mailu jen odkaz.


FAQ 5: Omylem jsem si smazal všechny došlé dopisy. Dá se to nějak vrátit zpět?

Většina klientů smazání provádí tak, že zprávy přesune do koše. Pokud je ovšem koš vysypaný, nebo máte nastaveno, že se má vše rovnou zrušit, nezbývá, než obnova ze zálohy. Co a jak lze obnovit se dočtete na http://www.fit.vutbr.cz/CVT/net/backups.php.


FAQ 6: Do schránky nepřicházejí žadné maily, a tento problém mám již od začátku avšak až teď je pro mě aktuální.
(Jak změnit přesměrování pošty?)

Pravděpodobně máte přesměrovanou poštu. Je možné, že máte přesměrování v souboru .forward (nedoporučuje se). Řešení: soubor smažte. Přesměrování pomocí procmail (.procmailrc) můžete nastavit z webového rozhraní na https://email.feec.vutbr.cz.

Jednoduchá pravidla můžete snadno zadat i ručně podle návodu http://www.fit.vutbr.cz/CVT/net/procmail.php. Doporučujeme použít jeden z příkladů v tomto článku a v každém případě otestovat výsledek!

Upozornění: pokud pro přesměrování použijete webové rozhraní, nesmíte soubor .procmailrc měnit ručně. Jestliže již ručně vytvořený existuje, nedovolí webové rozhraní uložit konfiguraci a musíte .procmailrc ručně smazat.


FAQ 7: Stále mi chodí mail s tím, že mám příliš velkou příchozí schránku, již jsem vše smazala, ale mail chodí dál

Velikost schránky je údaj o velikosti souboru, to zcela jistě není omyl.

Většina poštovních klientů smazání provádí tak, že zprávy jen označí jako smazané, ale ve schránce je ponechá, dokud mu neřeknete.

Pravděpodobně tam tedy máte smazané, ale neodstraněné zprávy. Pokud to váš poštovní program neumí automaticky nebo mu to nedokážete říct, smazané zprávy můžete odstranit přes web: https://email.feec.vutbr.cz (položka "Vyčistit smazané" vpravo nad i pod seznamem zpráv).

Zprávy nemusíte mazat, můžete je přesunout do jiných složek, ale i potom je potřeba nechat "Vyčistit smazané" (Empty Deleted).


FAQ 8: Jak se dostanu k poště a datům po ukončení studia?

Přístup k akademické počítačové síti je vázán na aktivní studium nebo pracovně právní vztah k VUT. Po ukončení ztrácíte právo přístupu. Studentský účet je automaticky zablokován do 24 hodin po záznamu o ukončení studia v centrálním informačním systému. Jedinou výjimkou je prázdninové období po státnicích, kde je ponechána časová rezerva na zápis do případného dalšího studia nebo úklid po úspěšném ukončení studia.

To znamená, že svá data si musíte zkopírovat včas. Poštu si můžete přesměrovat (nejlépe ve webovém rozhraní), takto přesměrovanou poštu budete dostávat přibližně 90 dnů po ukončení studia.

Dočasné odblokování takového účtu je možné jen výjimečně na dobu max 14 dnů, je nutné se zdůvodněním požádat přímo pracovníky OSIS.


FAQ 9: Jak získám software MS pro studenty z programu MSDN AA - Academic Alliance?

Software Microsoftu z program MSDN AA je pro studenty FEKT dostupný v MSDN AA Software Center (eLMS), více informací je na našem webu k MSDN AA.


FAQ 10: IMAP4 - Žádné dopisy ve složce INBOX

Dobry den, nedavno som si nainstaloval emailoveho klienta Mozilla Thunderbird. Po jeho nainstalovani se mi po přihlášení do pošty přes email.feec.vutbr.cz ve složce INBOX píše že tato složka neobsahuje žádné správy, i když vím že tam jsou.

Pokud použijete z některého počítače protokol POP3, zprávy se přesunou do lokální schránky na tomto počítači (i když někteří klienti umožní přečtené zprávy ponechat na serveru). Chcete-li poštu číst z různých míst, musíte použít všude protokol IMAP4.

Když k tomu už došlo, co s tím?
Vytvořte si ve stejném programu další účet, tentokrát s použitím protokolu IMAP4, obsah lokálních schránek (zejména doručené pošty) zkopírujte do nějaké složky na IMAP server a následně zrušte účet s protokolem POP3.


FAQ 11: Horde/IMP - Při pokusu o odeslání mailu mi to napíše, že jsem neoznačil žádný kontakt jako vlastní. Nevím, co s tím a zpráva odeslat opravdu nejde.

Menu Adresář -> Prohlížet, měl by se zobrazit Adresář login@stud.feec.vutbr.cz.

Zde musí být kontakt vaše Příjmení Jméno (pokud není, vytvořte si jej přes Nový kontakt), ťukněte na něj, zobrazí se detaily a na modré liště, kde je vaše jméno, je "Označit jako vlastní kontakt".


FAQ 12: Web - Web stránky jsou v nějakém divném kódu

Pokud chcete použít v HTML souborech nebo PHP skriptech jiné kódování než implicitní ISO-8859-2, pak:


FAQ 13: Web - Nefungují mi studentské Web stránky

Při přihlášení na server Fest se vypíše pokaždé stručný návod, zde rekapitulujeme:

Pokud byl váš účet zablokován, byl přitom adresář WWW přejmenován na WWW.lock. Po odblokování účtu musíte adresář ručně přejmenovat zpátky:
mv WWW.lock WWW
a nastavit práva, jak je uvedeno výše. Kromě toho se práva každou noc automaticky opravují, takže když se vám to nepovede, druhý den by to mělo fungovat.

A naopak - pokud se zjistí, že nemáte platný indexový soubor, přístup k adresáři WWW bude zablokován.


FAQ 14: Přestalo mi fungovat připojování na některé servery přes putty (nelze se připojit například na fest.stud.vutbr.cz), ale na fakultní web se dostanu

Pravděpodobně vaše IP adresa nemá v pořádku záznamy v DNS. Zkuste ověřit svou IP adresu na http://www.hcidata.info/host2ip.cgi nebo http://cqcounter.com/whois/.

Nápravu musí zjednat poskytovatel připojení (ISP). Jak a proč mají být přímé a reverzní záznamy nastaveny se dočtete např. zde: http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_DNS_lookup

Samozřejmě musí existovat i přímý záznam, reverzní a přímý navíc musí vzájemně odpovídat.


FAQ 15: Nemohu najít starou poštu, prý mi byla někam přesunuta

Pravděpodobně jste měl přeplněnou poštovní složku pro novou, nezpracovanou poštu - takzvaný INBOX - a soustavně jste ignoroval zprávy o tomto stavu s výzvou k nápravě. Pokud tato složka naroste do té míry, že ohrožuje spolehlivou činnost poštovního serveru, přesune správce poštovního serveru celý obsah této složky jako novou poštovní složku se jménem vyjadřujícím kdy se to událo - například "DoProsince2010". Některé poštovní programy tuto nově vytvořenou složku zobrazí okamžitě a některým se musí její zobrazení povolit. Postupy pro některé nejběžnější poštovní programy jsou na http://www.feec.vutbr.cz/OSIS/JakNajitSlozku/index.php .


FAQ 16: Horde/IMP - Složka "Odoslané" nebyla vytvořena. Toto je hlášení serveru: Can't create mailbox name with 8-bit octet

Změňte si název složky pro odeslanou poštu, server IMAP nepodporuje názvy složek s diakritikou. Zdá se, že je to nemístná iniciativa slovenské lokalizace, v české se používá název Sent (tj. nepřeložili to).
Změnu můžete provést v menu Možnosti->Osobní informace (položka zcela dole).


FAQ 17: Nedostávám poštu od některých odesílatelů, prý se jim pošta vrací s chybou. Můžete to spravit?

My to na 99% spravit nemůžeme.
Pokud je dopis vrácen odesílateli, může to mít mnoho důvodů a příslušný důvod se odesílatel dozví ve vráceném dopisu. Pokud z popisu chyby vyplývá, že jde například o překlep v adrese nebo že se snaží poslat dopis s většími přílohami než naše poštovní servery zpracují, může odesílatel chybu odstranit a dopis poslat znovu.
Pokud je důvod mimo možnosti odesílatele musí se obrátit na svou správu počítačové sítě aby mu pomohla problém vyřešit. Většinou jde o chybně nakonfigurovaný poštovní server, který nesplňuje normované podmínky které naše poštovní servery vyžadují. Dalším možným důvodem může být fakt, že se odesílací doména dostala na černou listinu ohledně šíření SPAMu - to se stává nejčastěji při použití některých freemailových služeb.
Pokud je nutné konzultovat problém se správou elektronické pošty na VUT, tak je nutno znát přesně kompletní obsah vráceného dopisu včetně všech hlaviček.


FAQ 18: Mám na vizitce zobrazovanou fakultní emailovou adresu, ale používám cloudový VUT mail. Dá se to změnit?

Nelze.
Pro všechny studenty FIT a FEKT platí pravidlo, že v navštívence je zobrazována vždy příslušná fakultní emailová adresa. Pokud chce student tuto poštu číst jinde, musí si sám nastavit přeposílání v souboru .procmailrc


FAQ 19: Do cloudové emailové schránky mi nechodí žádná pošta.

Doručování elektronické pošty se řídí nastavením, které můžete ovlivnit na portálu www.vutbr.cz, jsou tam celkem tři možnosti. Implititně je zvolena první možnost, která udává že elektronická pošta z celoškolských adres je přeposílána podle hlavního kontanku na vizitce, u studentů FEKT a FIT je to tedy jejich fakultní poštovní schránka. Volbou některé z dalších možností lze nastavit přeposílání do G Suite nebo do Microsoft Office 365.


FAQ 99: Není zde odpověď na Váš dotaz?

Zkuste si přečíst návody na http://www.feec.vutbr.cz/OSIS/ a pak se teprve ptejte.

Dotaz směrujte na člověka, který s tím má něco společného, v žádném případě nepoužívejte pro tyto účely adresy jako info@, studinfo@, apod.

Studenti FITu mohou použít tyto návody také s přihlédnutím k tomu, že mají jiné servery a jiné počítačové laboratoře - jejich návody jsou na http://www.fit.vutbr.cz/CVT/net/ a mohou být odlišné.

Mějte na paměti, že pro komunikaci se školou jste povinni používat školní adresu, s výjimkou případu, kdy řešíte problém, že se ke školní poště nemůžete dostat (ale v tomto případě je stejně obvykle nutná osobní návštěva).