WIFI LOGO

Bezdrátová (WiFi) síť

V budovách FEKT jsou provozovány tři nezávislé WiFi sítě:

  • Síť eduroam je přístupná všem zaměstnancům a studentům VUT v Brně a všem osobám z organizací zapojených do projektu eduroam. Pro zabezpečení je použíto šifrování a autentizace WPA2 pomocí hesla oproti Radius serverům. Konfiguraci zařízení lze provést pomocí aplikace.
  • Síť vutbrno je určena především pro účastníky akcí a konferencí pořádaných v prostorách FEKT. Autentizace je prováděna pomocí webové stránky, síť vutbrno není nijak zabezpečena oproti odposlechu, proto ji nedoporučujeme používat zaměstnanciům ani studentům.
  • Síť fekthosti není dostupná studentům a zaměstnanům FEKT. Je určena výhradně pro návštěvníky ústavů, kteří nemají přístup do sítě eduroam.

    Přístupové body

    Přístupové body jsou rozmístěny ve společných prostorech fakulty, v mnohých učebnách, v přednáškových místnostech a na chodbách, kde jsou kanceláře, laboratoře a učebny.