Přihlášení do Active Directory

Přihlášení do Active Directory je možné pouze z počítače, který správce zařadil do Active Directory domény. Na počítačích, které zařazeny nejsou, lze podle alternativního návodu provést namapování síťových disků.

Zadání přihlašovacích údajů

Do domény se lze přihlásit analogicky jako k lokálnímu účtu v počítači, pouze je třeba místo přihlašovacích údajů (uživatelského jména a hesla) lokálního účtu zadat údaje uživatelského účtu v Active Directory (doménového účtu). Podle toho, jak je konkrétní počítač nastaven, může stačit jednodušší postup nebo může být nutné požít postup složitější, který je ale univerzální a použitelný v obou případech.

Dále uvedené platí specificky pro standardní uživatelské účty, které bude používat většina uživatelů. Příklady byly vytvořeny pro hypotetického uživatele s VUTloginem vutlogin, uživatelé bez VUTloginu místo VUTloginu použijí osobní číslo (per_id).

Počítače s nastaveným výchozím přihlášením do domény VUTBR

Pro počítače v učebnách, laboratořích, posluchárnách apod. doporučujeme nastavení výchozí domény pro přihlášení na doménu VUTBR, ve které existují účty většiny uživatelů. Že je počítač takto nastaven, poznáte podle informace, že přihlášení proběhne do domény VUTBR, zobrazené na přihlašovací obrazovce při nevyplněných přihlašovacích údajích:

V tomto případě je přihlášení snadné – stačí zadat pouze přihlašovací jméno uživatelského účtu v Active Directory a jeho heslo:

Počítače s nastaveným výchozím přihlášením do domény jiné než VUTBR

U počítačů, kde není aplikována doporučená konfigurace popsaná výše, se přihlášení lehce zkomplikuje o nutnost explicitně zadat VUTBR jako doménu pro přihlášení. Že tato doporučená konfigurace není aplikována, poznáte podle informace, že přihlášení proběhne do domény jiné než VUTBR (typicky zde můžete narazit např. na fakultní doménu AD_FEEC), zobrazené na přihlašovací obrazovce při nevyplněných přihlašovacích údajích:

V tomto případě je nutné připojit před přihlašovací jméno uživatelského účtu v Active Directory doménu VUTBR následovanou zpětným lomítkem (informace o doméně se po ihned vyplnění této části automaticky změní) a opět zadat heslo:

Po přihlášení

Při přihlášení se automaticky namapuje domovský adresář a logon skript provede namapování dalších síťových disků. Není tedy třeba se o nic dalšího starat a můžete začít pracovat.

Jsou-li na počítači povoleny cestovní profily, proběhne během přihlášení i zavedení cestovního profilu a po přihlášení budete mít nastavení, které jste si naposled uložili na kterémkoli počítači s povolenými cestovními profily a kompatibilní verzí Windows. V opačném případě se použije lokální profil, což znamená, že nastavení provedená na takovémto počítači na ostatních počítačích k dispozici nebudou.