Zadání soutěžních témat ze staršího ročníku
Merkur perFEKT Challenge 2013 - 2014

Název: Automatizovaná třídička odpadů

Anotace: Navrhněte a zrealizujte funkční třídičku odpadů ze stavebnice MERKUR a dodaného materiálu pro vzorky základních druhů odpadů. Všechny odpady se budou jednotně za sebou vkládat na vstupní pozici každé linky a hlavním úkolem soutěžících bude roztřídit co nejvíce druhů odpadů do jednotlivých košů. Vše bude realizováno automaticky na základě zvoleného postupu každého soutěžního týmu.

Garantující ústav: Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky

Název: Autonomní pásový dopravní prostředek

Anotace: Úkolem týmu je sestavit ze stavebnice Merkur funkční pásový dopravní prostředek. Tým má k dispozici pohonnou jednotku s výkonovým řídicím modulem, ultrazvukové detektory vzdálenosti, infračervené senzory, základní desku Arduino UNO a vývojové prostředí pro Arduino. Cílem práce je mechanické sestavení vozidla, propojení hardwarových komponent a naprogramování desky Arduino algoritmem umožňujícím autonomní pohyb vozidla v prostoru (vyhýbání překážkám, sledování vytyčené trasy).

Hodnotit se bude mechanické sestavení vozidla (stabilita, pevnost konstrukce, jízdní vlastnosti), stupně volnosti pohybu vozidla, prostupnost terénem, sestavení elektrických komponent, jejich zapojení a především algoritmus autonomního pohybu.

Garantující ústav: Ústav mikroelektroniky

Název: Kresba čtyřlístku pomocí robotické ruky

Anotace: Úkolem týmu je sestavit ze stavebnice robotickou ruku s 6-ti stupni volnosti podle návodu. Pomocí softwaru WinSOS vytvoří sekvenci příkazů (pohybů) pro každý servomechanismus tak, aby na papír robotická ruka nakreslila tvar čtyřlístku. Tužka bude uchopena v platové kleštině na konci robotického ramene. Kreslící plocha bude mít formát max. A4. Hodnotit se bude sestavení robotické ruky, kresba alespoň rovné čáry, kresba oblouku, napojení jednotlivých dílčích čar, vzhled celkové kresby.

Garantující ústav: Ústav automatizace a měřicí techniky

Název: Samohybný pásovec s dálkovým rádiovým ovládáním

Anotace: Cílem projektu je sestavit model pásového vozidla "pásovec" se dvěma DC motory s ovládáním prostřednictvím rádiového signálu a naučit pásovce automatickému projetí vyznačené trasy. Každý soutěžní tým bude mít k dispozici bezdrátovou IP kameru, kterou vhodně nainstaluje na pásovce a počítač pro monitoring. Dálkové ovládání je řešeno pomocí textových povelů z počítače, který je spojen s vysílačem povelů pomocí sériového rozhraní (RS232 nebo USB), moduly jsou již připraveny, pro odesílání příkazů nebo celého skriptu je použit obecný terminálový program. Soutěžící sestaví pásovce, provedou testy (trénink) ovládání pásovce v testovacím prostoru ke zjištění chování pásovce. Následně nainstalují na pásovce IP kameru a zmapují terén a trasu v neznámém prostoru a sestaví skript (posloupnost) příkazů pro tuto trasu tak, aby ji pásovec projel bez zásahu obsluhy, jen na základě posloupnosti příkazů (programu). Pořadí týmů je sestaveno podle času, který pásovec potřebuje na projetí trasy.

Garantující ústav: Ústav radioelektroniky

Název: Závod se sluncem

Anotace: Úkolem soutěžících je sestavit funkční kolejové vozítko ze stavebnice Merkur. Součástí vozítka budou také baterie a solární články. Pomocí solárních článků si soutěžící musí nejdříve dobít baterie tak, aby mohly sloužit jako záložní zdroj energie při závodě. Soutěžící si musí také vytvořit přepínač pomocí součástek Merkuru, pro rozjezd/zastavení vozidla. Po uplynutí vyhrazeného času na konstrukci budou postupně všichni soutěžící závodit se svými vozítky na připravené dráze. Hodnotit se bude splnění úkolu, rychlost vozidla za danou dobu, ale také jeho optická stránka, provedení pájených spojů, realizace přepínače, design vozítka.

Garantující ústav: Ústav elektrotechnologieZadání ze straších ročníků Merkur perFEKT Challenge 2018-2019  2017-2018  2016-2017  2015-2016  2014-2015  2013-2014 

Merkur perFEKT Challenge foto ze soutěže 2011