Počítačová síť FEKT ve všech areálech

Podsítě: 147.229.64.0/23   rezerva
147.229.66.0/24, 2001:67c:1220:9842::/64   Děkanát, UJAZ (zaměstnanci)
147.229.67.0/24, 2001:67c:1220:9843::/64   UETE zaměstnanci
147.229.68.0/24, 2001:67c:1220:9844::/64   UMEL zaměstnanci
147.229.69.0/24, 2001:67c:1220:9845::/64   Dynamické adr.
147.229.70.0/24, 2001:67c:1220:9846::/64   rezerva
147.229.71.0/24, 2001:67c:1220:9847::/64   Páteř
147.229.72.0/24, 2001:67c:1220:9848::/64   Servery
147.229.73.0/24, 2001:67c:1220:9849::/64   UTEE zaměstnanci
147.229.74.0/24, 2001:67c:1220:984a::/64   UBMI zaměstnanci
147.229.75.0/24, 2001:67c:1220:984b::/64   UAMT zaměstnanci
147.229.76.0/24, 2001:67c:1220:984c::/64   UAMT studenti
147.229.77.0/24, 2001:67c:1220:984d::/64   UBMI studenti
147.229.78.0/24, 2001:67c:1220:984e::/64   UTEE studenti
147.229.79.0/24, 2001:67c:1220:484f::/64   Knihovny, posluchárny
147.229.144.0/24, 2001:67c:1220:9890::/64   Servery
147.229.145.0/24, 2001:67c:1220:9891::/64   UREL zaměstnanci
147.229.146.0/23, 2001:67c:1220:9892::/64   UTKO zaměstnanci
147.229.148.0/23, 2001:67c:1220:9894::/64   UTKO studenti
147.229.150.0/24, 2001:67c:1220:9896::/64   UREL studenti
147.229.151.0/24, 2001:67c:1220:9897::/64   UMAT zaměstnanci
147.229.152.0/24, 2001:67c:1220:9898::/64   UEEN zaměstnanci
147.229.153.0/24, 2001:67c:1220:9899::/64   UVEE zaměstnanci
147.229.154.0/24, 2001:67c:1220:989a::/64   UFYZ zaměstnanci
147.229.155.0/24, 2001:67c:1220:989b::/64   UMEL studenti
147.229.156.0/24, 2001:67c:1220:989c::/64   UETE studenti
147.229.157.0/24, 2001:67c:1220:989d::/64   UFYZ, UMAT studenti
147.229.158.0/24, 2001:67c:1220:989e::/64   UVEE studenti
147.229.159.0/24, 2001:67c:1220:989f::/64   UEEN studenti
Maska podsítě IPv4: 255.255.254.0 pro podsítě 146 a 148
255.255.255.0 pro ostatní podsítě
IPv6 prefix FEKT: 2001:67c:1220:9800::/56
Služby DHCP, BOOTP a WINS: Dostupné ve všech podsítích automaticky.
Server DNS: Dostupné ve všech podsítích automaticky.
Pro manuální konfiguraci u serverů použijte:
 147.229.71.14, 2001:67c:1220:9847::93e5:470e
 147.229.71.25, 2001:67c:1220:9847::93e5:4719
Server NTP: ntp.feec.vutbr.cz
147.229.9.11, 2001:67c:1220:809::93e5:90b